VIDEO, PISTOLEIROS FUGINDO APOS TIROTEIO NA FRONTEIRA