APREENSION DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO EN PONTA PORA CON: 58 KG DE COCAÍNA