MS.Preso na Capital, “herdeiro de Escobar” é condenado a 14 anos por tráfico